Column VBA: Blijven bewegen

23 oktober 2020 04:25

Een succesvolle ondernemer zei ooit, lang geleden tegen mij: “Blijf bij alles wat je doet, dicht bij jezelf. Dan is de kans om je doelen te bereiken het grootst.” Een wijze raad die ik me goed in de oren heb geknoopt. 

 

In goede tijden helpt die raad om je niet te verliezen in betekenisloze klussen en in slechte tijden helpt die raad me om betekenisvol door te zetten. 

 

Van zowel goede tijden als slechte tijden weet je nooit hoe lang die voortduren. Slechte tijden slepen natuurlijk altijd té lang voort, maar gelukkig ontstaan er ook dan altijd weer initiatieven die geheel los staan van een crisis. Logisch, want we moeten door. Achter de wolken schijnt altijd de zon.


Achter de schermen is het bestuur van de VBA aan het broeden, aan het overleggen, bruggen aan het bouwen en verbindingen aan het verstevigen. Met onze themakringen stimuleren we om hun bijeenkomsten vooral te houden, waar mogelijk fysiek. Uiteraard volgens de gegeven richtlijnen.

 

Provinciale kansen zijn er en die pakken we samen met andere partijen zoals (één van) de Flevolandse bedrijfskringen en/of VNO-NCW. Door verder te kijken dan de horizon vergeet je (even) de beperkingen en de onmogelijkheden dichtbij.

 

Zo maken we toch stappen vooruit. Rustig aan blijven we bewegen.

 

Kimberley Valentien
Voorzitter VBA