Bewoners Stedenwijk niet blij met investeerders die huizen kopen voor woningsplitsing

10 juni 2021 09:15

Bewoners in de Stedenwijk zien tot hun ongenoegen dat huizen in de buurt worden opgekocht door investeerders. "Hierdoor komt 'de gewone man' niet meer aan de bak", stelt wijkbewoonster José van Veen. "De woningen worden uitgebouwd, opgesplitst en vervolgens aan meerdere bewoners verhuurd. Een trend waar wij niet blij mee zijn."

Van Santen woont zelf al 37 jaar in de Stedenwijk. "Wij zien nu tot onze frustratie dat huizen in de wijk worden opgekocht door investeerders. Als buurt hebben een zienswijze ingediend tegen de splitsing van een woning aan de Nijmegenweg", vertelt zij. "Er blijkt hiervoor echter een vergunning te zijn verleend aan een investeerder. De gemeente heeft verzuimd ons hierover in te lichten en plotseling stond daar een heimachine voor de deur. Het dak ging van het huis en er werd op- en uitgebouwd."

Woning voor gezin

Navraag bij de gemeente leerde dat de buurt nog een paar dagen had om bezwaar in te dienen. "De gemeente zegt te onderzoeken of de investeerder in kwestie geen huisjesmelker is. Aan het feit dat deze investeerder nog een huis 50 meter verderop heeft gekocht gaan ze even voorbij", vervolgt Van Santen. "Wij als buurt voelen ons niet serieus genomen. Wij vinden dat een eengezinswoning ook echt voor een gezin is bedoeld."

Regels woningsplitsing

De gemeente Almere laat in een reactie weten dat in Almere het bestemmingsplan 'Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning' van toepassing is. "Hiermee wordt woningsplitsing en verkamering van woningen gereguleerd", aldus een woordvoerder. "In het bestemmingsplan staan de algemene gebruiksregels en de afwijkingen wanneer woningsplitsing en kamerbewoning wel zijn toegestaan. Bijvoorbeeld: kamerbewoning mag voor maximaal twee onzelfstandige woonruimten die elk worden bewoond door maximaal één persoon."

Afwijken van deze voorwaarden kan met een omgevingsvergunning als na toetsing blijkt dat er kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan. "Dit kan het geval zijn voor kamerbewoning voor drie of maximaal vier onzelfstandige woonruimten, waarbij elke kamer door één persoon wordt bewoond en kamerbewoning plaatsvindt in het hoofdgebouw."

Bezwaar

Een vergunningaanvraag wordt getoetst aan de criteria die van toepassing zijn. "Op deze wijze wordt gecontroleerd of aan de voorwaarden wordt voldaan", aldus de woordvoerder van de gemeente. "Vergunningaanvragen en verleende omgevingsvergunningen worden gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tijdens de procedure van de vergunning hun zienswijze kenbaar maken en na het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden bezwaar maken."

Bewoners van de Stedenwijk hebben inmiddels een bezwaar ingediend bij de gemeente Almere.

Politiek

Een aantal grote steden in ons land wil beleggers gaan verbieden om huizen op te kopen voor verhuur. De Almeerse politeke partij AP/OPA juicht dit initiatief toe en vraagt zich af of Almere hier ook stappen in gaat zetten. De lokale partij heeft hier vragen over gesteld aan het Almeerse college van burgemeester en wethouders. Volgens AP/OPA biedt zo'n verbod ook voor Almere kansen om de krapte en de hoge verkoopprijzen op de woningmarkt tegen te gaan. "Dit sluit prima aan bij de ambities van de Woonvisie die de raad op 2 juli 2020 heeft vastgesteld", stelt de fractie. AP/OPA wil van het college weten of Almere zich als achtste stad van Nederland gaat aansluiten bij de andere zeven grootste gemeenten en een plan tot een verbod gaat uitwerken.

Een woning in Stedenwijk die door een investeerder is gekocht wordt uitgebouwd en opgesplitst. (Foto: aangeleverd)