Baas van Morgen zorgt voor gelijke kansen op werkvloer

10 juni 2021 09:45

JINC Baas van Morgen draait dit jaar om gelijke kansen op de werkvloer. Veel van de 450 CEO's, directeuren en politici die vandaag hun stoel afstaan aan ruim 550 kinderen van de basisschool en het vmbo, gaan samen met hun 'vervanger' met dit thema aan de slag. In Almere doen onder andere Roelie Bosch (Wethouder onderwijs), Anita Arts (Flevoziekenhuis), John Bes (Almere City), Jaap Bakker (Welkom Energie), Rodrigo Soto Escamilla (Ultimum), Robin Sluijter (SenS Online Solutions), Wouter Stevens (Rabobank), Remco Breet (Recruit a Student) mee aan dit initiatief.

Non-profitorganisatie JINC verbindt het thema aan haar bekendste project omdat ze samen met jongeren én het bedrijfsleven (verder) na wil denken over gelijke kansen voor iedereen. "Afkomst, geslacht, geaardheid, gezondheid of religie zouden geen invloed mogen hebben op iemands kansen op de arbeidsmarkt", zegt directeur Daniël Roos. "Iedereen is het daar over eens, maar de praktijk is weerbarstig."

Wervingsproces

Daarom gaan de meeste van de ruim 550 jonge bazen aan de slag met diverse concrete onderwerpen op dit gebied. Zoals: hoe zorg je ervoor dat iedereen die meedoet aan een wervingsproces gelijke kansen krijgt, hoe trek je als technisch bedrijf meer vrouwen aan of hoe zorgt een werkgever ervoor dat iedereen op de werkvloer zichzelf kan zijn? JINC doet uiteraard zelf ook mee; onze Baas van Morgen gaat uitzoeken hoe we meer mannen kunnen aantrekken, want veruit het grootste deel van onze medewerkers is vrouw.

Digitaal

Op kantoor en online Vanwege corona ziet JINC Baas van Morgen er iets anders uit dan normaal: "Door de onzekerheid over het heropenen van scholen en over de toegankelijkheid van bedrijven hebben we een digitale én 'gewone' variant van het project opgesteld. Op het laatste moment beslissen bedrijven welke ze gaan uitvoeren. We hebben daarbij alles op alles gezet om een online programma op te stellen dat even impactvol is als het origineel. Want uiteindelijk gaat het daar vooral om: we willen alle deelnemers een ervaring bezorgen die leuk én leerzaam is. Door een dag een organisatie te leiden, ontdekken de Bazen van Morgen hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Bovendien krijgen ze een boost aan zelfvertrouwen en doen ze contacten op waar ze later op terug mogen vallen. De Bazen van Vandaag, zo horen we vaak terug, steken op hun beurt weer iets op van de frisse blik en onbevangenheid van de kinderen."