Almere haakt niet in op subsidie herstructurering winkelgebied

03 juni 2021 15:00

Om de door binnensteden in ons land te herstructureren wil het kabinet 100 miljoen euro investeren. De centra hebben het al jaren lastig en corona was een extra klap. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor deze investering, maar Almere zegt daar vooralsnog geen gebruik van te zullen maken.

In een brief aan de Tweede Kamer sprak staatssecretaris Mona Keijzer onlangs de verwachting uit dat – vooral door corona – veel mode-, sport- en schoenenwinkels zullen verdwijnen. Dat kan tot leegstand leiden en wellicht ook een sneeuwbaleffect veroorzaken voor de centra.

Het geld dat wordt vrijgemaakt is bestemd voor gebiedsgerichte en integrale herstructurering, zoals het toevoegen van nieuwe functies als wonen en cultuur. In Almere is die discussie het laatste jaar vaak aan de orde gekomen.

Geen subsidieaanvraag

De regeling wordt eind augustus geopend. Private partijen kunnen, in samenwerking met de gemeente, een subsidieaanvraag doen. Maar volgens een woordvoerder ziet de gemeente daar dus vooralsnog vanaf. "Almere heeft vertrouwen in de ontwikkeling van haar binnenstad. In mei 2020 stelde de raad de visie op de binnenstad tot 2030 vast, 'de eeuwig jonge binnenstad'. We werken hard aan de uitvoering van deze visie", aldus de voorlichter die wijst op de vernieuwing van openbare ruimte, het creëren van ontmoetingsplekken, de vernieuwing van station Almere Centrum en een aantal grote en een aantal kleine vastgoedprojecten (zowel transformatie als nieuwbouw). "Op dit moment zijn aanvragen voor vergunning van circa 2000 woningen in behandeling. Almere is in trek, blijkt ook uit vestiging en verhuring van nieuwe retail- en horecaformules,ondanks de covid pandemie."