'Driekwart bedrijven voelt crisis niet'

Volgens 87,2% van de top van het bedrijfsleven bevindt Nederland zich in een crisis, maar heeft dat voor driekwart van de bedrijven geen gevolgen.

Dat blijkt uit een enquete In het kader van het zakencongres CHANGE in Business. De Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) vroeg zakelijke leiders in ons land naar de crisis.  “Maar liefst 42,8% zegt zelfs betere zaken te doen”, zegt Gerard van Vliet, directeur van de NCD en initiatiefnemer van CHANGE in Business. “Ruim een derde geeft aan hetzelfde om te zetten en 21,9% leidt omzetverlies.” Van Vliet heeft signalen van zijn achterban verwerkt in CHANGE in Business. “Stop met dat ‘crisis’ gedoe; het is de hoogste tijd om samen aan te pakken en te doen. Voor velen geldt dat innoveren, samenwerken en alternatieve financieringsvormen de elementen zijn om uit de crisis te komen!”

 

Bezuinigen versus innovatie
Veel ondernemers van Nederland (50,5%) houden net als de consument de hand op de knip en bezuinigen als oplossing. Het crisisdenken wordt echter door iets meer leiders (56,1%) gepareerd door voor innovatie te kiezen. “We moeten niet zo somber zijn, maar juist innoveren”, zegt een respondent. “Deze crisis is in eerste (en laatste) instantie een financiële en organisatorische crisis, vanuit de banken en overheid. Er is twijfel en terughoudendheid bij consumenten, investeerders en zakelijke afnemers om te investeren. Terwijl er goede producten en diensten zijn. Daarnaast hebben we een onzeker politiek klimaat, wat vooral invloed heeft op investeringen en aanschafkeuzes.” Ondanks beperkter middelen is bedrijfsbeëindiging (1,6%) voor de top van het bedrijfsleven geen optie. Schaalvergroting (21,9%) uitbreiding naar het buitenland (19,3%) en andere markten betreden (34,8%) juist wel.

 

Anders samenwerken
“Uit bovenstaande komt een beeld naar voren dat ondernemers in ons land veel durf hebben”, concludeert Van Vliet. “De top van het bedrijfsleven kijkt daarbij met 83,4% massaal naar nieuwe samenwerkingsverbanden en met 77% naar andere financieringsvormen. Dat betekent dat we de crisis als een uitdaging zien en ons daar niet bij neerleggen.” Tijdens het CHANGE in Business congres delen ondernemers hun inspirerende ervaringen over zakelijke thema’s die de komende jaren van belang worden bij het ‘anders’ en ‘beter’ zakendoen, zoals financieringsvormen, businessmodellen die wel werken, zakelijke kruisbestuiving en co-creatie met klanten. “Het leiderschap en ondernemerschap dat een antwoord moet geven op de crisis blijkt in ieder geval voldoende te zijn vertegenwoordigd bij de top van het bedrijfsleven.”

 

Bewust duurzaam en positief
 “Om deze crisis, ofwel de nieuwe economische standaard, te lijf te kunnen, gaan we voor duurzaam werkende oplossingen. Positief, zodat we elkaar inspireren en energie richten op anders zaken doen”, aldus Van Vliet. “Nederland staat in allerlei Top 10-lijstjes als het gaat om cruciale aspecten als concurrentiekracht, ICT, innovatie, academisch onderwijs en zakendoen. Tegelijkertijd blijven we veel te veel hangen in het ‘crisisdenken’. Hoog tijd om daar mee te stoppen en met elkaar aan de slag te gaan.”

CHANGE in Business vindt woensdag 12-12-12 van 9.30 tot 21.30 uur plaats in Dialogues House, Foppingadreef 22 te Amsterdam. Aanmelden voor CHANGE in Business kan via www.changeinbusiness.nl.

Artikel geplaatst op: 10 december 2012 - 12:55

Gerelateerd

Delen