Al 6000 bedrijven vragen ondersteuning

Door Marcel Beijer

ALMERE – De Coronacrisis heeft ertoe geleid dat al 6000 Flevolandse bedrijven financiële ondersteuning hebben gevraagd. Het zijn vooral zelfstandigen en kleine bedrijven die aankloppen.

Foto: Adobe Stock

 

Het kabinet heeft in deze periode de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen, waarbij extra ondersteuning wordt geboden aan ondernemers die financieel worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus.
Inmiddels hebben 6000 bedrijven in Flevoland een beroep gedaan op deze vorm van ondersteuning. "Dat is een explosieve toename", zegt Jannie van den Berg van het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF). "Via de Bbz is het altijd al mogelijk om steun te vragen, maar dan hebben we ongeveer 1100 aanvragen per jaar. Nu zijn het er in een aantal weken dus 6000 en we verwachten dat dit aantal nog oploopt tot 10.000."

Roodgloeiend
Bij het ZLF staan de telefoonlijnen roodgloeiend van ondernemers die informatie wensen. "We worden geïniteerd vanuit de gemeente Lelystad, maar gelukkig krijgen we steun van ambtenaren uit alle zes gemeenten uit de provincies. En dan nog is het niet te behappen. Er staan soms meer dan twintig wachtenden op de telefoonlijn. Dat is vervelend. Mensen kunnen ook een contactformulier met hun telefoonnummer invullen, dan bellen we terug. De meeste antwoorden op de vragen over deze en andere regelingen voor ondernemers staan overigens ook op de websites van de VNG of de Kamer van Koophandel."

Tozo
De Tozo-regeling loopt tot 1 juni en biedt twee vormen van ondersteuning: de gemeente biedt voor maximaal drie maanden een uitkering van maximaal 1500 euro, netto. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot maximaal 10.157,00 euro. "We zien dat vooral zzp'ers en kleine bedrijven aanvragen doen", aldus Van den Berg. "Formeel bsetaat de regeling overigens nog niet, maar aanvragen kunnen al wel gedaan worden. We hopen en verwachten dat volgende week al voorschotten kunnen worden uitgekeerd."

Misbruik
Omdat de Tozo-regeling onderdeel uitmaakt van het pakket maatregelen die het Rijk heeft ingesteld, is er geen plafond ingesteld voor de ondersteuning. Met andere woorden: er is geen grens aangegeven door het Rijk. Van den Berg verwacht echter niet dat ondernemers misbruik zullen maken van de regeling. "Als onderdeel van de gemeente hebben hebben we ookde mogelijkheid om te controleren of de aanvrager terecht een verzoek indient. We controleren de woonplaats en kunnen zien of er mogelijk sprake is van loondienst of andere inkomstent. Maar laten we een beroep op het moraal van ondernemers: vraag geen geld als het niet nodig is. Het is ook vervelend als we later het geld moeten terugvorderen."
www.zelfstandigenloketflevoland.nl
www.vng.nl
www.kvk.nl

Artikel geplaatst op: 26 maart 2020 - 14:36

Gerelateerd

Delen