Speciaal beton voor bruggen 'Rondje Weerwater' en 'Beverbrug' gecertificeerd

Tot 2040 moeten er in Nederland circa 40.000 bruggen vervangen worden. Dat is niet alleen een enorme investering, er dreigt ook onvoldoende ontwerp- en bouwcapaciteit te zijn om dit allemaal in betrekkelijk korte termijn uit te voeren. Een opgave die vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van samenwerking.

Er moeten in Nederland 40.000 bruggen vervangen worden. (Foto: aangeleverd).

Op de Floriade Expo moet ook een aantal bruggen gebouwd worden. Hiermee wordt een kans gegrepen om in de praktijk een innovatieve aanpak te testen. Provincie Flevoland en gemeente Almere zetten samen met de markt, onderwijs en wetenschap de stap om het anders te doen dan voorheen. De opgedane kennis wordt vastgelegd in een gemeenschappelijke data omgeving en gedeeld met de markt. De lessen worden tijdens de Floriade Expo 2022 gedeeld.

 

Rondje Weerwater
De bruggen ‘Rondje Weerwater' en de ‘Beverbrug’, onderdeel van Bruggencampus Flevoland- Floriade, worden voor een groot deel gemaakt van cementloos beton, ook wel Geopolymeerbeton genoemd. In het beton wordt afval verwerkt van de de Almeerse reststromen, vanuit de recycle perrons, stadsreiniging en het openbare gebied. Voordelen zijn CO2- reductie, circulaire economie en gebruik van ‘eigen’ materialen en grondstoffen, waardoor eventuele vertraging door import niet plaatsvindt.

 

Reimert Bouw

Na een periode van experimenteren en testen, in samenwerking met de KIWA, is het traject naar certificering afgerond. Het KIWA-certificaat Besluit bodemkwaliteit is inmiddels overhandigd. Wat betekent dat het cementloze beton ook toegepast mag worden in de bodem. Vanaf nu kan cementloos beton ook toegepast gaan worden in constructieve onderdelen van de Floriadebruggen. Een mijlpaal en een goede basis maar nog maar het begin. Voor bredere toepassing van cementloos beton (zwaar belaste delen) zijn meer experimenten, onderzoeken en certificeringen nodig. Reimert Bouw en Infrastructuur heeft vandaag de eerste licht constructieve onderdelen (stootplaten) van de Floriadebruggen gestort met Geopolymeerbeton. Een betonmortel waar het cement (het bindmiddel) vervangen is door een activator maar met dezelfde bindende eigenschappen en waar primaire grondstoffen (zand en grind) grotendeels vervangen zijn door secundaire grondstoffen.

 

Almeerse keten

Door gebruik van cementloos beton in plaats van regulier beton wordt de CO2 uitstoot sterk gereduceerd. Tot meer dan 50%. Eén ton cement staat voor bijna één ton CO2-emissie.8 Het is Cirwinn BV die zorgt voor de gerecyclede grondstoffen, Theo Pouw BV die het cementloze beton produceert en Reimert die beide innovatieve en circulaire bruggen bouwt. Alle bedrijven zijn gevestigd in Almere. Wat betekent dat de bruggen worden gemaakt van Almeers puin, door een Almeerse aannemer en Almeerse architect op Almeerse grond. 

 

 

Artikel geplaatst op: 04 september 2020 - 14:31

Gerelateerd

Delen