College: onderzoek drie scenario's Floriade

Door Robert Mienstra

ALMERE – Het college heeft op 7 april besloten een bestuurlijk verkenner aan te stellen voor de Floriade. Dit blijkt uit een brief die het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad heeft verstuurd.

Floriade, zoals het terrein er nu bij ligt. (Foto: Almere DEZE WEEK)

“Wij hebben opdracht gegeven voor het aanstellen van de bestuurlijke verkenner. De bestuurlijke verkenner heeft als opdracht om op basis van een of meerdere gesprekken met Floriade Almere 2022 BV en de meest betrokken en relevante partners van de Floriade scenario’s uit te werken hoe de gemeente Almere om moet gaan met de gevolgen van het coronavirus COVID-19. De heer Harry van Dorenmalen is bereid gevonden deze rol op zich te nemen.’

Drie scenario’s
De verkenner onderzoekt in samenwerking met een nog te selecteren adviesbureau drie scenario’s: gecontroleerde afbouw, uitstel van het evenement met 1-2 jaar, of een evenement in 2022 met aangepaste ambitie.

Vragen
Voor elk scenario zijn de volgende onderzoeksvragen aan de orde: Op welke onderdelen wijkt het geschetste scenario af van de oorspronkelijke doelstellingen, thematiek en programmering uit onder meer het bidbook en nadien genomen besluiten? Welke juridische consequenties brengt het scenario met zich mee? Wat is het financiële effect van het scenario op de totale business case?
Verder gaat de verkenner onderzoeken wat het draagvlak voor de verschillende scenario’s is.


‘Op basis van het eindadvies zullen wij een besluit voorleggen aan uw raad’, schrijft het college. ‘De heer Harry van Dorenmalen licht zijn advies mondeling aan u toe bij de bespreking van het raadsvoorstel. Wij verwachten dat het eindadvies begin mei 2020 beschikbaar is.’

Artikel geplaatst op: 08 april 2020 - 11:25

Gerelateerd

Delen