Commissie m.e.r: Milieueffectrapport Floriade nu volledig

ALMERE - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Almere Centrum Weerwater opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten voor het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade nu goed beschrijft.

De gemeente Almere wil het gebied Almere Centrum Weerwater ontwikkelen. Het gebied is ongeveer 400 hectare groot en ligt langs de A6. Het bestaat uit verschillende deelgebieden, maar alleen over het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade wordt nu besloten. Voordat de raad hierover besluit, zijn de milieugevolgen voor alle deelgebieden onderzocht in een milieueffectrapport. Naar aanleiding van een eerder advies van de Commissie is het rapport aangepast.
Het rapport beschrijft duidelijk de uitgangspunten van het verkeer-, geluid- en luchtonderzoek. De Commissie vindt op basis hiervan de vermelde resultaten logisch en aannemelijk. Ook is nu toegelicht welke maatregelen genomen worden in Almere Centrum Weerwater-Floriade tegen (ernstige) geluidhinder door de Rijksweg A6. De Commissie vindt daarom dat het rapport de milieueffecten van het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade goed beschrijft. Met behulp van deze milieu-informatie kan een goed onderbouwd besluit over het bestemmingsplan genomen worden.
De Commissie vraagt nog aandacht voor de benodigde milieu-informatie voor overige plandelen in Almere Centrum Weerwater (niet de Floriade), waarover later pas besloten zal worden. Voor deze delen is het rapport namelijk onduidelijk over hoe schade aan waardevolle natuur zoals het Vroege Vogelbos, Beginbos en Boswachterij Almeerderhout voorkomen wordt. Deze duidelijkheid zal gegeven moeten worden op het moment dat over die plandelen besloten wordt.

Artikel geplaatst op: 23 mei 2017 - 12:28

Gerelateerd

Delen