Eden Holland en Floriade gaan samen optrekken

Door Robert Mienstra en Marcel Beijer


ALMERE – Ondanks dat de gemeenteraad er nog niet volledig over heeft beslist, is nu al duidelijk dat het botanische park Eden Holland, dat naast het Kasteel Almere moet verrijzen, samen gaat optrekken met de Floriade. Dat blijkt uit geheime stukken uit het haalbaarheidsonderzoek die echter gewoon op internet te vinden zijn. Op iedere pagina van dit onderzoek prijkt prominent het logo van de Floriade. De realisatie van Eden Holland gaat bijna 55 miljoen euro kosten, bijna 30 miljoen (29,6) daarvan moet via externe financiering komen.

De pagina Investeringen uit het geheime deel van het haalbaarheidsonderzoek Eden. (Foto: Almere DEZE WEEK)


De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland en de gemeente Almere, werden op 17 juli van het vorige jaar aan het college gepresenteerd. De gemeenteraad heeft dat haalbaarheidsonderzoek formeel nog steeds niet besproken. Ook is een deel van het haalbaarheidsonderzoek geheim gehouden, maar desondanks toch gewoon te vinden op internet. In de begroting over 2019 van de gemeente is al 3 miljoen euro voor Eden opgenomen. Floriade-directeur Remko Schnieders stelt in een begeleidend schrijven bij het (deels) geheime haalbaarheidsonderzoek: ‘Bij de uitwerking is sprake van een positieve grondhouding tussen de partijen. De Floriade en Eden Holland zullen elkaar waar mogelijk versterken.’

 
Conclusie


De conclusie van het geheime onderzoek is dat Eden Holland financieel haalbaar is en – bij gebleken succes – zelfs de mogelijkheid biedt om uit te breiden. Waarschijnlijk wordt dan het perceel van het Kasteel Almere bij het terrein betrokken. Het kasteel zou dan een hotelfunctie kunnen krijgen. Dit terrein was lange tijd gereserveerd voor WitchWorld. in het hele haalbaarheidsonderzoek wordt echter niet over eventuele samenwerking met dit fantasypark gesproken. Witchworld trok in oktober vorig jaar de stekker uit het themapark. Op 17 juli 2018 sprak het haalbaarheidsonderzoek dus al van een eventuele hotelfunctie in het kasteel.

 
Floriade


Wel wordt in het onderzoek herhaaldelijk de samenwerking met de Floriade genoemd. Zo staat de openingsdatum voor het botanische park gepland ‘gelijktijdig of direct na’ de wereldtuinbouwtentoonstelling. In het geheime deel van het haalbaarheidsonderzoek staat: ‘Anton Valk (initiatiefnemer Eden, red.), zegt toe om als statutair bestuurder en algemeen directeur aan te zullen blijven tenminste tot de opening van Eden Holland in april 2022’. Uit die datum blijkt dat Eden en de Floriade gaan samenvallen.
Een van de uitgangspunten van het haalbaarheidsonderzoek is dat het ‘qua samenwerking en programmering inpasbaar is op de Floriade (onderling effect op bezoekersaantallen en parkeerplaatsen)’. Als de biodome (een spectaculaire kas als onderdeel van Eden Holland) tijdig kan worden gerealiseerd kan dit ook met de Floriade worden geïntegreerd, zullen daar inkomsten vanuit de Floriade tegenover moeten staan’, meldt het haalbaarheidsrapport.

 
Kosten


De totale kosten voor het Eden-project worden geraamd op 54,7 miljoen euro. De gemeente en de provincie moeten daar 10 miljoen euro aan bijdragen, waarvan dus 3 miljoen euro in 2019. 14,6 miljoen wordt binnengehaald via goede doelen en sponsoring. Waar het resterende bedrag van 29,6 miljoen vandaan moet komen, 60% van het totaalbedrag, is nog onduidelijk. Daarvoor moeten externe financiers worden gevonden.

PVV zet Eden donderdag op agenda Politieke Markt


Op 8 november 2018 werd een amendement van de PVV om het hele Eden project uit de begroting te halen, verworpen. De PVV heeft het project Eden nu op de agenda gezet van de politieke markt van donderdag 31 januari.

 


‘Uit het haalbaarheidsonderzoek komt een ander beeld naar voren dan het college, bij monde van de wethouder, op 1 november j.l. heeft geschetst. Niet alleen is er naar mening van onze fractie meer dan genoeg informatie beschikbaar om het project met de raad te bespreken. Ook blijkt niet dat in 2019 nog een nieuw of aanvullend haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd’, schrijft de PVV.
De PVV wil duidelijkheid over wat het go/no go besluit behelst en of de raad op dat moment nog beslissingsruimte heeft over de totale bijdrage uit het Fonds Verstedelijking Almere, minus € 500.000 voorbereidingskosten. Verder wil de partij vooruitlopend op het go/no go besluit dat de raad in de gelegenheid gesteld wordt het project op basis van het haalbaarheidsonderzoek uit 2018 inhoudelijk met het college te bespreken.

 
Geheimhouding


Het presidium heeft college verzocht de geheimhouding die bij collegebesluit van 17 juli 2018 is opgelegd aan bijlagen E t/m H van het haalbaarheidsonderzoek te heroverwegen, gezien het gegeven dat de informatie via een openbare bron toegankelijk is.
De bedragen, genoemd in de geheime stukken, staan in het hoofdartikel van Almere DEZE WEEK.

Artikel geplaatst op: 28 januari 2019 - 08:45

Gerelateerd

Delen